FORMACION

SICOGRAF INSTITUT MELLADO

« El coneixement psicomorfològic i grafo-psicològic

brindarà suport a tot el que vulgui descobrir més de

mateix i dels altres. De les motivacions personals

autèntiques de la seva actitud i línia vital»

« El conocimiento psicomorfológico brindará apoyo a todo el que

quiera descubrir más de sí mismo y de los demás. De las motivaciones

personales auténticas de su actitud y línea vital »

PROXIMOS CURSOS OCTUBRE 2018