Metodologia científica

L’Anàlisi Morfo-grafològic és una tècnica d’anàlisi científic utilitzada pels professionals en Psicologia, que permet determinar trets i característiques sobre la personalitat, aptitud i actitud de l’individu a partir de l’observació profunda de les característiques morfològiques de la cara i l’escriptura i tenint en compte els indicadors científics establerts.

Formulari

Empleni aquest formulari i ens posarem en contacte amb vostè:

Nom (obligatori)

Cognom

Adreça-e (obligatori)

Comentari

He llegit i accepto política de privacitat.

El Procès de Treball

1. Definició de les funcions del lloc de treball i l’objecte de l’informe.

2. Elaboració del perfil desitjat d’aptituds, actituds i trets de personalitat.

3. Recepció de material per a l’anàlisi.

4. Procés d’Anàlisi Morfo-grafològic.

4.1 Anàlisi de l’Estructura Facial.

• ESQUELET: potencialitats i capacitats.

• SENTITS : ulls, nas i boca.

• Comunicació i relació.

• CARNS: quantitat, to i modelat.

• Combativitat.

• Nivell de resultats i fites acomplertes.

• Adaptació.

4.2 Anàlisi de l’Escriptura i Signatura.

• Personalitat profunda i conducta externa en allò social i laboral.

• L’Escriptura manuscrita ofereix molts indicatius gràfics que, combinats, ens permeten conèixer :

  • Capacitats i aptituts.

  • Nivell de maduresa emocional i personal.

  • Orientació i habilitats socials.

  • Actitud davant el treball, proactivitat, iniciativa, creativitat vs. esperit conservador.

  • Motivació per objectius i resultats.

  • Poder d’adaptació.

  • Nivell d’equilibri i salut psíquica.

• Específicament, la Signatura ens informa dels valors més profunds de la personalitat i ens permet concretar el seu grau d’autenticitat amb el comportament extern.

5. Verificació de les conclusions dels tres materials analitzats.

6. Redacció de l’informe i valoració final de l’adequació del perfil descrit a l´objecte de l´informe.