Metodologia científica

L’Anàlisi Morfo-grafològic és una tècnica d’anàlisi científic utilitzada pels professionals en Psicologia, que permet determinar trets i característiques sobre la personalitat, aptitud i actitud de l’individu a partir de l’observació profunda de les característiques morfològiques de la cara i l’escriptura i tenint en compte els indicadors científics establerts.

Formulari

Empleni aquest formulari i ens posarem en contacte amb vostè:

  Nom (obligatori)

  Cognom

  Adreça-e (obligatori)

  Comentari

  He llegit i accepto política de privacitat.

  El Procès de Treball

  1. Definició de les funcions del lloc de treball i l’objecte de l’informe.

  2. Elaboració del perfil desitjat d’aptituds, actituds i trets de personalitat.

  3. Recepció de material per a l’anàlisi.

  4. Procés d’Anàlisi Morfo-grafològic.

  4.1 Anàlisi de l’Estructura Facial.

  • ESQUELET: potencialitats i capacitats.

  • SENTITS : ulls, nas i boca.

  • Comunicació i relació.

  • CARNS: quantitat, to i modelat.

  • Combativitat.

  • Nivell de resultats i fites acomplertes.

  • Adaptació.

  4.2 Anàlisi de l’Escriptura i Signatura.

  • Personalitat profunda i conducta externa en allò social i laboral.

  • L’Escriptura manuscrita ofereix molts indicatius gràfics que, combinats, ens permeten conèixer :

  • Capacitats i aptituts.

  • Nivell de maduresa emocional i personal.

  • Orientació i habilitats socials.

  • Actitud davant el treball, proactivitat, iniciativa, creativitat vs. esperit conservador.

  • Motivació per objectius i resultats.

  • Poder d’adaptació.

  • Nivell d’equilibri i salut psíquica.

  • Específicament, la Signatura ens informa dels valors més profunds de la personalitat i ens permet concretar el seu grau d’autenticitat amb el comportament extern.

  5. Verificació de les conclusions dels tres materials analitzats.

  6. Redacció de l’informe i valoració final de l’adequació del perfil descrit a l´objecte de l´informe.