SEMINARIS

Aquest programa de formació està avalat per la nostra dilatada trajectòria professional i una metodologia basada en el rigor, qualitat i resultats d’un aprenentatge pràctic, vivencial i d’utilitat per a l’alumne.

 

SEMINARIS GRAFOLOGIA

SEMINARIS PSICOMORFOLOGIA

SIGNES PATOLÒGICS EN ESCRIPTURA I SIGNATURES

LA CARA DEL LIDER

MANIFESTACIÓ GRÀFICA, ANSIETAT I DEPRESSIÓ

PSICOMORFOLOGIA DELS TEMPERAMENTS

ESTUDI DE LA DESHONESTEDAT EN ESCRIPTURA I SIGNATURA

ELS ULLS

INTERPRETACIÓ DEL GARGOT INFANTIL GARGOT INFANTIL

PSICOMORFOLOGIA INFANTIL

BASES TÈCNIQUES I METODOLOGIA DE LA PERÍCIA CAL·LIGRÀFICA