Octubre 2017

Aquest programa de formació està avalat per la nostra dilatada trajectòria professional i una metodologia basada en el rigor, qualitat i resultats d’un aprenentatge pràctic, vivencial i d’utilitat per a l’alumne.

 

CURS DE GRAFOLOGIA NIVELL-I CURS DE GRAFOLOGIA

S’estudiaran les lleis bàsiques de l’anàlisi grafològic que permetran a l’alumne consolidar les bases per interpretar el grafisme, conèixer en profunditat als altres i descriure la personalitat en les seves distintes àrees, actitud, competències professionals, comunicació, adaptació…

Més info. >

Més info. >

CURS D’ANÀLISI DE SIGNATURES NIVELL II CURS D’ANÀLISI DE

Les signatures i especialment el dibuix de les rubriques transmeten informació dels continguts psicològics més profunds de l’individu.  En aquest curs s’estudien les característiques pròpies de la rúbrica i s’aprofundeix en els diferents tipus de rubriques.

 

Més info. >

Més info. >

TALLER DE PRÀCTIQUES I CAPACITACIÓ EN GRAFOLOGIA

Curs que permet accedir al Diploma Professional d’Especialista en Grafologia. Es donaran els coneixements d’aplicació necessaris per a l’elaboració i redacció d’Informes a les diferents àrees d’intervenció Graf-psicològica.d’intervenció Graf-psicològica.

Més info. >

Més info. >

CURS DE PSICOMORFOLOGIA NIVELL-I CURS DE PSICOMORFOLOGIA NIVELL I

La PSICOMORFOLOGIA FACIAL és la tècnica de conèixer als altres a través de l’ estructura i dinàmica dels elements de la cara.  Permet identificar els diferents tipus de  personalitat i les motivacions de la seva conducta associats a les distintes formes del rostre.

Més info >

CURS DE PSICOMORFOLOGIA
NIVELL-IICURS DE PSICOMORFOLOGIA NIVELL II

La Comunicació en les Personalitats Psico-facials. Identificació i estudi psicològic dels elements facials associats a la Comunicació interpersonal: Triangle, Ulls, Nas i Boca: variables i formes específiques. Estils de comunicació sobre la base de la Relació Esquelet-Sentits…

Més info >