OFERTA FORMATIVA EN GRAFOLOGIA I PSICOMORFOLOGIA FACIAL

Aquest programa de formació està avalat per la nostra dilatada trajectòria professional i una metodologia basada en el rigor, qualitat i resultats d’un aprenentatge pràctic, vivencial i d’utilitat per a l’alumne.

CURSOS GRAFOLOGIA

GRAFOLOGIA

CURSOS ANÀLISIS DE SIGNATURES

CURSOS ANÀLISIS DE SIGNATURES

CURSOS DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL EN GRAFOLOGIA

Presentem una formació en Grafologia estructurada en tres cursos que poden realitzar-se en un mateix curs escolar o segons la disponibilitat de l’ alumne.
realitzar-se en un mateix curs escolar o segons la disponibilitat de l’ alumne.
realitzar-se en un mateix curs escolar o segons la disponibilitat de l’ alumne.
realitzar-se en un mateix curs escolar o segons la disponibilitat de l’ alumne.
realitzar-se en un mateix curs escolar o segons la disponibilitat de l’ alumne.
realitzar-se en un mateix curs escolar o segons la disponibilitat de l’ alumne.

Programa i metodologia exclusius de l’ Institut Mellado. Únic curs a nivell estatal especialitzat en l’anàlisi de les signatures i especialment en el dibuix de les Rúbriques. Ens transmeten informació dels continguts psicològics més profunds de l’individu. L’anàlisi de la Signatura és fonamental en la realització de l’informe Grafopsicològic.realitzar-se en un mateix curs escolar o segons la disponibilitat de l’alumne.realitzar-se en un mateix curs escolar o segons la disponibilitat de l’alumne. realitzar-se en un mateix curs escolar o

Curs que permeten accedir al Diploma Professional d’Especialista en Grafologia i als que s’accedeixen un cop s’han realitzat els cursos de Grafologia i els d’Anàlisi de Signatures.
L’objectiu dels cursos de capacitació es treballar seguint el Mètode Mellado d’Associacions que permetrà a l’alumne realitzar l’anàlisi grafològic de la escriptura i firma i la corresponent elaboració d’informes i capacitar-se per actuar professionalment com a Grafòleg. realitzar-se en un mateix realitzar-se en un mateix realitzar-se en un mateix

1. CURS: LLEIS BÀSIQUES DE LA GRAFOLOGIA>

1. CURS D’ANÀLISI
DE SIGNATURES I>

1. TALLER DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL EN GRAFOLOGIA>

2. ESTUDI DELS GESTOS
I GÈNERES GRÀFICS>

2. ESTUDI ESPECÍFIC
DE LES RÚBRIQUES>

2. CURS D’ESPECIALITZACIONS PROFESSIONALS>

3. TIPUS DE PERSONALITAT
EN ESCRIPTURA I SIGNATURA>

3. CURS AVANÇAT D’ANÀLISI DE SIGNATURES>

CURSOS PSICOMORFOLOGIA FACIAL

CURSOS PSICOMORFOLOGIA FACIAL

CURSOS AVANÇATS PSICOMORFOLOGIA FACIAL

L’alumne aprèn a analitzar, percebre i descobrir la personalitat a partir de l’anàlisi de l’estructura facial, externa i profunda.
El nostre mètode fonamentat en 40 anys d’experiència suposa l’actualització de la Morfopsicologia tradicional.

El nostre mètode fonamentat en 40 anys d’experiència suposa l’actualització El nostre mètode fonamentat en 40 anys d’experiència suposa l’actualització

Es presenten nous temes estructurats en tres mòduls, que també poden cursar-se de forma independent.
Aquest curs és requisit per a l’obtenció del Diploma Professional de Especialista en Psicomorfologia i de preparació per la obtenció del Diploma Professional Europeu en Psicomorfologia.

Aquest curs és requisit per a l’obtenció del Diploma Professional de Especialista en

1. CURS DE PSICOMORFOLOGIA
FACIAL I>

1. ESTUDI APROFUNDIT
D’ULLS, NAS I BOCA>

2. CURS DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL EN PSICOMORFOLOGIA>

2. CURS DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL EN PSICOMORFOLOGIA>

3. PSICOMORFOLOGIA Nivell III: LES PERSONALITATS PSICOMORFOLÒGIQUES >

CURSOS GRAFOLOGIA

GRAFOLOGIA

Presentem una formació en Grafologia estructurada en tres cursos que poden realitzar-se en un mateix curs escolar o segons la disponibilitat de l’ alumne.

1. CURS: LLEIS BÀSIQUES DE LA GRAFOLOGIA>

2. ESTUDI DELS GESTOS
I GÈNERES GRÀFICS>

3. TIPUS DE PERSONALITAT
EN ESCRIPTURA I SIGNATURA>

CURSOS ANÀLISIS DE SIGNATURES

CURSOS ANÀLISIS DE SIGNATURES

Programa i metodologia exclusius de l’ Institut Mellado. Únic curs a nivell estatal especialitzat en l’anàlisi de les signatures i especialment en el dibuix de les Rúbriques. Ens transmeten informació dels continguts psicològics més profunds de l’individu. L’anàlisi de la Signatura és fonamental en la realització de l’informe Grafopsicològic.

1. CURS D’ANÀLISI
DE SIGNATURES I>

2. ESTUDI ESPECÍFIC
DE LES RÚBRIQUES>

3. CURS AVANÇAT D’ANÀLISI DE SIGNATURES>

CURSOS DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL EN GRAFOLOGIA

Curs que permeten accedir al Diploma Professional d’Especialista en Grafologia i als que s’accedeixen un cop s’han realitzat els cursos de Grafologia i els d’Anàlisi de Signatures.
L’objectiu dels cursos de capacitació es treballar seguint el Mètode Mellado d’Associacions que permetrà a l’alumne realitzar l’anàlisi grafològic de la escriptura i firma i la corresponent elaboració d’informes i capacitar-se per actuar professionalment com a Grafòleg.

1. TALLER DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL EN GRAFOLOGIA>

2. CURS D’ESPECIALITZACIONS PROFESSIONALS>

CURSOS PSICOMORFOLOGIA FACIAL

CURSOS PSICOMORFOLOGIA FACIAL

L’alumne aprèn a analitzar, percebre i descobrir la personalitat a partir de l’anàlisi de l’estructura facial, externa i profunda.
El nostre mètode fonamentat en 40 anys d’experiència suposa l’actualització de la Morfopsicologia tradicional.

1. CURS DE PSICOMORFOLOGIA
FACIAL I>

2. CURS DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL EN PSICOMORFOLOGIA>

3. PSICOMORFOLOGIA Nivell III: LES PERSONALITATS PSICOMORFOLÒGIQUES >

CURSOS AVANÇATS PSICOMORFOLOGIA FACIAL

CURSOS AVANÇATS PSICOMORFOLOGIA FACIAL

Es presenten nous temes estructurats en tres mòduls, que també poden cursar-se de forma independent.
Aquest curs és requisit per a l’obtenció del Diploma Professional de Especialista en Psicomorfologia i de preparació per la obtenció del Diploma Professional Europeu en Psicomorfologia.

1. ESTUDI APROFUNDIT
D’ULLS, NAS I BOCA>

2. CURS DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL EN PSICOMORFOLOGIA>