FORMACIÓ

SICOGRAF INSTITUT MELLADO

« El coneixement psicomorfològic i grafo-psicològic

brindarà suport a tot el que vulgui descobrir més de

mateix i dels altres. De les motivacions personals

autèntiques de la seva actitud i línia vital»

« El coneixement psicomorfològic i grafo-psicològic brindarà suport a tot el
que vulgui descobrir més de si mateix i dels altres.  De les motivacions
personals autèntiques de la seva actitud i línia vital »

PRÒXIMS CURSOS OCTUBRE 2022