Octubre 2017

Aquest programa de formació està avalat per la nostra dilatada trajectòria professional i una metodologia basada en el rigor, qualitat i resultats d’un aprenentatge pràctic, vivencial i d’utilitat per a l’alumne.

 

CURS DE GRAFOLOGIA NIVELL-I CURS DE GRAFOLOGIA

CURS D’ANÀLISI DE SIGNATURES DE SIGNATURES

S’estudiaran les lleis bàsiques de l’anàlisi grafològic que permetran a l’alumne consolidar les bases per interpretar el grafisme, conèixer en profunditat als altres i descriure la personalitat en les seves distintes àrees, actitud, competències professionals, comunicació, adaptació…

Més info. >

Més info. >

Les signatures i especialment el dibuix de les rubriques transmeten informació dels continguts psicològics més profunds de l’individu.  En aquest curs s’estudien les característiques pròpies de la rúbrica i s’aprofundeix en els diferents tipus de rubriques classificades grafològicament.

Més info. >

Més info. >

CURS DE PSICOMORFOLOGIA NIVELL-I CURS DE PSICOMORFOLOGIA NIVELL I

La PSICOMORFOLOGIA FACIAL és la tècnica de conèixer als altres a través de l’ estructura i dinàmica dels elements de la cara.  Permet identificar els diferents tipus de  personalitat i les motivacions de la seva conducta associats a les distintes formes del rostre.

Més info >