AVÍS LEGAL

Preguem llegeixi atentament aquestes Condicions d’Ús i Política de Privadesa amb anterioritat a la utilització i accés a aquesta Web.

En utilitzar o accedir a aquesta web, vostè reconeix que ha llegit, entès i acceptat les Condicions d’Ús i Política de Privadesa. Aquestes condicions estan concebudes per garantir un bon ús de les pàgines Web en Internet.

Amb la finalitat de donar compliment a la Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), a continuació s’indiquen les dades de l’informació general d’aquest lloc Web.

Titular: Esther Mellado Gonzalez
Direcció: c/ Girona, 51, 1er 2a, Barcelona (08009)
Contacte: info@sicograf.es
Telèfon: 93 301 27 43

 

A continuació procedim amb l’informació d’interès general d’aquest lloc web:

Esther Mellado (Sicograf – Institut Mellado) es reserva el dret a realitzar qualsevol modificació, en tot moment i sense previ avís, referent al contingut del seu Web, ja sigui en la seva informació, configuració o presentació.

L’accés i l’ús del material contingut en el lloc Web propietat d’Esther Mellado Sicograf – Institut Mellado) són de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Esther Mellado no respondrà davant cap perjudici o conseqüència que del seu ús o accés per un tercer pogués derivar-se. D’altra banda, la informació facilitada en est assetjo Web té únicament finalitats de caràcter informatiu, no constituint així un assessorament psicològic ni personalitzat, ni de cap altra naturalesa.

Esther Mellado respondrà únicament a aquelles omissions o errors que puguin donar-se en la informació de la seva titularitat, amb el compromís de realitzar el màxim esforç en l’actualització del lloc. La utilització dels drets de la Sra. Mellado no autoritzada per tercers podrà donar lloc a les responsabilitats que la llei estableix per a això.

Qualsevol referència a la Web de www.sicograf.es, en tot el referent a contingut, productes, servei, enllaç, etc., o qualsevol altra informació en la qual pugui constar la marca i el nom comercial, i la titularitat del qual sigui d’un tercer no significarà recomanació o patrocini per part de la Sra. Mellado.

Esther Mellado (Sicograf – Institut Mellado) es reserva el dret d’interrupció o suspensió parcial o total del lloc Web, no fent-se responsable d’això.

 

Dades de caràcter personal

Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’empresa avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollits seran tractats de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per la Propietària del Portal a cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de la Propietaria. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en: ESTHER MELLADO GONZALEZ Barcelona (08009) C/Girona, 51 1-2.

 

Propietat intel·lectual i industrial

La pàgina web de Sicograf, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en la mateixa, inclouen texts, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Sicograf és titular.
Sicograf no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a la pàgina web de Sicograf quan la titularitat de la mateixa no correspongui a Sicograf.

 

Política de privadesa

La Sra. Esther Mellado garanteix, l’adopció de les mesures oportunes que assegurin el tractament confidencial d’aquestes dades. Totes les dades podran ser consultats, modificats o cancel·lats únicament pel seu titular.

La Política de Privadesa podrà ser modificada per sicograf.es de forma exclusiva amb la finalitat de realitzar les adaptacions oportunes o novetats legislatives o jurisprudencials, o pràctiques del sector.

Les dades recollides podran ser utilitzats per a l’enviament de qüestionaris i/o enquestes que l’usuari no està obligat a respondre, sinó que queda a la seva absoluta voluntat el fer-ho. Per garantir la protecció de les dades personals dels usuaris que legalment puguin ser sol·licitats, la Sra. Esther Mellado ha adoptat els processos de seguretat necessaris, amb la instal·lació de tots els recursos tècnics apropiats per evitar el mal ús, filtració, alteració, pèrdua o substracció de les dades facilitades. No obstant això, tot això, l’usuari serà conscient que qualsevol mesura de seguretat podria ser vulnerada per la vulneralitat de les xarxes i navegació per Internet.

La Sra. Esther Mellado declara la no cessió, sota cap circumstància, de les dades personals dels usuaris a tercers.

La propietària del lloc web utilitza cookies així com sessions d’usuari en la navegació del lloc. Els cookies que s’utilitzen no llegeixen les dades del seu disc dur ni poden, en cap cas, llegir els arxius cookie creats per altres subministradors.

Qualsevol usuari pot impedir la instal.lació de cookies en el seu disc dur, a través de l’eina a aquest efecte del seu navegador, i per utilitzar el lloc web no és necessària la instal.lació de cookies; no obstant això, la no utilització d’aquestes podria ralentir la navegació.

Quan així ho sigui requerit per les autoritats legals i competents, la propietària facilitarà la informació requerida conforme a la legislació vigent. Per poder donar compliment a això, sicograf.es pot registrar i facilitar a l’òrgan competent, prèvia presentació de l’ordre judicial legalment necessària, tota aquella informació relativa a l’adreça IP que identifica la connexió de l’usuari.